Dystrybucja pokryć dachowych

Gutta

Trwałe i estetyczne gonty bitumiczne - alternatywa dla każdego dachu.

Opis:

Zalety

  • ekonomiczność
  • trwałość i łatwy montaż
  • brak konieczności konserwacji
  • atrakcyjne wzory i kolory
  • produkt na każdy kształt dachu

Zastosowanie

  • pokrycia dachowe o nachyleniu 15°÷75°
  • dachy nowe i renowacja
  • mała architektura ogrodowa

Materiał

Gont guttatec wykonany jest na bazie oksydowanego bitumu zbrojonego welonem szklanym z barwioną posypką ceramiczną,. Klejenie do podłoża odbywa się na samowulkanizujących się paskach (prostokąt, karpiówka) lub całej powierzchni (sześciokąt).

Gonty guttatec przeznaczone są do stosowania na dachach o nachyleniu połaci od 15° do 75°. Mogą być stosowane na dachy nowobudowane jak i do renowacji już istniejących.

Montaż

Gonty mogą być układane na podłożu z płyt OSB bądź na deskowaniu którego wilgotność powinna wynosić maksymalnie 15%. Konstrukcja dachu musi być wentylowana (min. 4 cm), a zarazem pokryta warstwą papy podkładowej układanej równolegle do okapu. Krawędzie boczne dachu należy wzmocnić przez wklejenie wzdłużnie pasa papy. Układanie gontu rozpoczynamy od pasa okapowego. Pierwszy "pas startowy" wklejamy do pasa nadrynnowego i przybijamy gwoździami do połaci, obrócony o 180° jako podkład i tło w obrębie okapu*. Kolejne pasy przybijamy z przesunięciem nad pasem startowym dosuwajac je do siebie na styk. Obróbkę kalenicy wykonujemy z pojedynczych modułów gontów przez uformowanie i podklejenie klejem trwale plastycznym oraz przybicie.

* gont sześciokątny mocujemy bez odwrócenia po odcięciu listków

Zalecenia

Nie należy używać gontów z różnymi datami produkcji na tej samej połaci dachu.
W celu zminimalizowania różnic w odcieniach gonty powinny być pobierane na przemian z różnych paczek. Niewielkie różnice w odcieniach są naturalną cechą gontów i nie stanowią wady produkcyjnej.
Układając gonty w czasie chłodów należy je zgrzewać opalarką lub palnikiem.
Należy unikać chodzenia po gontach, aby zapobiec uszkodzeniom. Należy używać pomostów.

Wzory i kolory

Gwarancja

10-letni okres gwarancji obowiązuje przy przestrzeganiu instrukcji układania.
Uwaga: W razie naruszenia przez kupującego instrukcji układania, reklamacja z tytułu gwarancji, czy wad jakościowych nie zostanie uwzględniona.